Hoppa till huvudinnehåll

Skilsmässa och separation i Europa

För få att veta hur och på vilka grunder du kan ansöka om äktenskapsskillnad / skilsmässa i Europa ska svaret sökas i EU-ländernas nationella lagstiftning och konventioner ingångna av medlemsstaterna.

Pernilla Dahlrot-Cabouillet fransk och svensk advokat hjälper dig att att tolka EU-lagstiftningen för att avgöra hur du kan ansöka om skilsmässa på ett sätt som är förmånligast och enklast för dig.

I vissa länder kan man även ansöka om hemskillnad något som det inte längre går att göra i Sverige.

Om du vill separera eller ansöka om äktenskapsskillnad är det oerhört viktigt att du redan från början söker professionell juridisk rådgivning hos en advokat som har erfarenhet av separationer och skilsmässor mellan Frankrike och Sverige. Eftersom reglerna i de olika länderna skiljer sig åt och risken för oönskade konsekvenser av skilsmässan är stor om man inte är påläst, bör en jämförande analys mellan ländernas lagstiftning genomföras av en kompetent svensk och fransk advokat innan ansökan lämnas in.

 

Hur och var ansöker man om skilsmässa?

Den part som vill skiljas kan antingen själv ansöka om äktenskapsskillnad eller lämna in en gemensam ansökan tillsammans med den andra makan/maken.

För att veta vilket lands domstol som är behörig i just ert fall kan Pernilla Dahlrot-Cabouillet och hennes kollegor hjälpa dig.

Den domstol som handhar målet om äktenskapsskillnad är även behörig att döma i frågor beträffande föräldraansvar, d.v.s. vårdnad om barn, barnens hemvist (boende), umgänge och underhåll om barnen bor i det landet.

 

Vilken lag är tillämplig på skilsmässan?

Om du och/eller din maka/make kommer från olika länder, har olika medborgarskap eller bor i ett annat land än medborgarlandet så är det inte säkert att domstolen i det land där ni har ansökt om skilsmässa ska tillämpa nationell lag.

Beroende på situationen kan det vara så att ett annat lands lag ska tillämpas.

I vissa fall har makarna en valmöjlighet.

För att veta vilket lands lag som ska tillämpas på er skilsmässa och för att kunna avgöra vilken lag som är mest förmånlig i just ditt fall är det oerhört viktigt att du redan från början söker professionell juridisk rådgivning hos en svensk-fransk advokat som har erfarenhet av makars förmögenhetsrättsliga förhållanden separationer och skilsmässor mellan Frankrike och Sverige.

 

Europeiska länders erkännade av andra medlemsländers domar om äktenskapsskillnad

En dom om äktenskapsskilland som har medelats i ett medlemsland ska erkännas i andra medlemsländer utan att något särskilt förfarande (exekvatur) behöver inledas.

 

Pernilla Dahlrot-Cabouillet som är fransk och svensk advokat har stor erfarenhet av skilsmässor mellan Frankrike och Sverige.

Hon försvarar dina intressen i mål om skilsmässa och separation i domstolar både i Sverige och Frankrike.

 

Pernilla Dahlrot-Cabouillet

Fransk och svensk advokat med verksamhet och advokatbyrå i både Frankrike och Sverige

 

Lägg till ny kommentar

Språkkod för kommentaren

Restricted HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.