Hoppa till huvudinnehåll

Äktenskapsskillnad / Skilsmässa i Frankrike

Hur skiljer man sig i Frankrike?

Pernilla Dahlrot-Cabouillet som är fransk och svensk advokat hjälper dig med att tolka EU-lagstiftning och nationell lagstiftning samt ger dig rådgivning så att du kan ansöka om skilsmässa på det sätt som är förmånligast och enklast för dig.

Till skillnad från i Sverige där det bara finns en form av skilsmässa finns det hela fyra olika former i Frankrike:

a. Äktenskapsskillnad genom ömsesidigt medgivande,

b. Äktenskapsskillnad p.g.a. grovt eller upprepat åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna,

c. Äktenskapsskillnad till följd av att makarna är ense om att det råder söndring i äktenskapet eller accepterad äktenskapsskillnad, 

d. Äktenskapsskillnad på grund av slutgiltig söndring i äktenskapet.

Nedan följer en reogörelse för de fyra olika formerna av äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad genom ömsesidigt medgivande (divorce par consentement mutuel)

Om makarna är överens om att skilja sig och de därtill är överens om alla konsevenser/följder (vårdnad om barn, underhåll etc., bodelning etc.) av skilsmässan kan de gemensamt med hjälp av advokater upprätta ett avtal om skilsmässan och dess följder inför en s.k. ”notaire”.

Avtalet om skilsmässa kan bara godkännas om de eventuella barnens och båda makarnas intressen kan anses skyddas i tillräcklig utsträckning.

Äktenskapsskillnad på grund av grovt eller upprepat åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna (divorce pour faute)

Skilsmässa i denna form kan begäras av den ena av makarna på grund av den andra makens grova eller upprepade åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna.

Det kan handla om såväl ekonomiska förpliktelser som förpliktelser som exempelvis löftet om trohet. Även trakasserier och/eller våld eller hot om våld etc. som gör ett fortsatt äktenskapligt liv omöjligt anses falla inom ramen för grund för äktenskapsskillnad p.g.a. grovt eller upprepat åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna.

Äktenskapsskillnad till följd av att makarna är ense om att det råder söndring i äktenskapet eller accepterad äktenskapsskillnad (le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage)

Denna form av äktenskapsskillnad kan begäras om makarna är överens om att det råder söndring i äktenskapet och att en äktenskapsskillnad är den enda utvägen trots att de inte är överens om konsekvenserna/följderna av en äktenskapsskillnad.

Äktenskapsskillnad på grund av slutgiltig söndring av äktenskapet (Le divorce pour altération définitive du lien conjugal)

Denna form av äktenskapsskillnad kan begäras när den ena maken begär äktenskapsskillnad p.g.a. grovt eller upprepat åsidosättande av de äktenskapliga förpliktelserna (divorce pour faute) och den andra maken å sin sida svarar med ett genkäromål baserat på äktenskapsskillnad på grund av slutgiltig söndring av äktenskapet samt när makarna har levt åtskilda under en period på två år eller överstigande två år

Pernilla Dahlrot-Cabouillet som är fransk och svensk advokat har stor erfarenhet av  internationella mål om äktenskapsskillnad i synnerhet mellan Frankrike och Sverige. Hon ger dig skräddarsydd rådgivning samt biträder dig i mål om äktenskapsskillnad i domstolar både i Sverige och Frankrike.

Dahlrot § Cabouillet

Fransk och svensk advokat advokatbyrå med verksamhet i både Frankrike och Sverige


 

 

Blog 1

Lägg till ny kommentar

Språkkod för kommentaren

Restricted HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.