Hoppa till huvudinnehåll

Behörig domstol för meddelande av dom om äktenskapsskillnad / skilsmässa

 

Vilket lands domstol är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad?

Har ditt äktenskap en internationell anknytning?

 För få att veta inför vilken domstol du kan ansöka om skilsmässa i Europa ska svaret sökas i EU-ländernas nationella lagstiftning och i de konventioner som har ingåtts mellan medlemsländerna.

 Pernilla Dahlrot Cabouillet som är fransk och svensk advokat hjälper dig att att tolka fransk- svensk och EU-lagstiftning för att avgöra var du kan ansöka om skilsmässa på ett sätt som är enklast och förmånligast för dig.

 Behörigheten att avgöra frågan om äktenskapsskillnad regleras i Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.

Det följer av förordningens artikel 3 om allmän behörighet att:

1. Behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad, hemskillnad

och annullering av äktenskap skall tillkomma domstolarna

i den medlemsstat

 a) inom vars territorium

— makarna har hemvist, eller

— makarna senast hade hemvist om en av dem fortfarande

är bosatt där, eller

— svaranden har hemvist, eller

— om ansökan är gemensam, någon av makarna har

hemvist, eller

— sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes,

eller

— sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst sex månader omedelbart innan ansökan gjordes och sökanden antingen är medborgare i den berörda medlemsstaten eller,

när det gäller Förenade kungariket och Irland, har ”domicil” där.

 

Pernilla Dahlrot Cabouillet som är fransk och svensk advokat har stor erfarenhet av  internationella mål om äktenskapsskillnad i synnerhet mellan Frankrike och Sverige. Med hennes hjälp får du en skräddarsydd rådgivning och biträde i mål om äktenskapsskillnad i domstol oavsett om målet är anhängiggjort i Sverige eller i Frankrike.

Dahlrot § Cabouillet

Fransk och svensk advokatbyrå med verksamhet i både Frankrike och Sverige

Lägg till ny kommentar

Språkkod för kommentaren

Restricted HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.