Hoppa till huvudinnehåll

Bortförande av barn av en förälder / Egenmäktighet med barn

Under vilka omständigheter kan en förälder föra ett barn till ett annat land, utan att först ha erhållit den andra förälderns medgivande?

I sin egenskap av fransk och svensk advokat har Pernilla Dahlrot-Cabouillet stor erfarenhet av mål om bortförande av barn.

Tack vare hennes erfarenhet av gränsöverskridande skilsmässor mellan Frankrike och Sverige kan hon hjälpa dig med dina frågor om en flytt mellan Frankrike och Sverige med barn eller i mål om återförande av barn som har förts bort av den ena föräldern.

Hon kan även ge dig råd i de fall du är rädd att ditt barn riskerar att föras bort av sin andra förälder.

I de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad så får båda resa med barnet från hemvistlandet till ett annat land utan att först ha fått den andra förälderns uttryckliga medgivande. Man förmodar nämligen att i situationer där föräldrarna har gemensam vårdnad har den andra föräldern gett sitt samtycke till resan.

I de fall där en av föräldrarna har ensam vårdnad om barnet så kan den föräldern resa fritt med barnet utan att först diskutera med den andra föräldern för att erhålla dennes förmodade eller utrryckliga samtycke. Den ensamma vårdnadshavaren beslutar själv om barnets resor eller flytt, d.v.s. byte av hemvistland.

I fall där reseförbud för barnet har meddelats kan dock inte den andra föräldern föra ut barnet ur landet.Reseförbud kan meddelas av prefekturen eller domstol.

Om syftet med utresan är en flytt som medför att barnets hemvist ändras ska den andra vårdnadshavarens medgivande inhämtas innan flytten kan genomföras;

I de fall där den ena vårdnadshavaren flyttar med barnet utan att först ha erhållit den andra vårdadshavarens samtycke kan den senare ansöka om återförande av barnet som har förts bort eller kvarhålls olovligen i ett annat land.

Dessa ansökningar görs på grundval av Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

Om en förälder vill flytta med barnet till ett annat land lovligen och den andra vårdnadsföräldern motsätter sig flytten, måste den förälder som vill flytta med barnet först ansöka vid domstol om rätten att flytta.

Ansökan görs genom stämning att infinna sig till en förhandling inför familjemålsdomaren.

Familjemålsdomaren avgör efter att ha tagit ställning till parternas argument i deras respektive inlagor och tillhörande bilagor (bevis) om flytten kan ske eller inte.

Den fransk-svenska advokaten Pernilla Dahlrot-Cabouillet har stor erfarenhet av frågor om bortförande av barn i internationella situationer i synnerhet mellan Frankrike och Sverige.

Hennes advokatbyrå biträder dig i mål beträffande både olovligt och lovligt bortförande av barn samt i mål om vårdnad och boende i domstolar både i Sverige och Frankrike.

Dahlrot § Cabouillet

Fransk och svensk advokatbyrå med verksamhet i både Frankrike och Sverige

 

 

Lägg till ny kommentar

Språkkod för kommentaren

Restricted HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.